Klaus-Werner Stangier: Itt és most
Bibliodráma a liturgia és pszichodráma vonzásában
Ford. Varga Péter Pius
Az Egyházfórum és a Magyar Bibliodráma Egyesület
közös kiadása, 2003.
Egyesületi ára: 1000 Ft

A bibliodráma olyan út, amelyen szubjektív módon, egészen személyesen foglalkozhatunk a vallás és a lelki élet témáival. Egyre többen keresik a bibliodramatikus játékban azt a lehetőséget, hogy a bibliai történetekkel és vallási hagyományokkal foglalkozzanak életközeli helyzetekben az emberi tapasztalat minden dimenziójában: szívvel, lélekkel, testtel és értelemmel.
Ez a mű a bibliodráma legősibb gyökereit tárja fel a zsidó és keresztény liturgikus hagyományon keresztül. A liturgiai megjelenítések csiszolt és rituális formái a bibliodrámában találkoznak a pszichodrámában hangsúlyos kreativitással és spontaneitással. A kettő találkozásából sajátos dialektika révén születik egy harmadik modell: saját életünk megjelenítése ebből a két forrásból merítve. A bibliodráma ennél fogva a misztika iskolája is egyben.
A katolikus lelkész, valláspedagógus és bibliodramatikus munkájában a bibliodrámában szerzett élményeit összegzi és elemzi.