Gerhard Marcel Martin: Bibliodráma
Gyakorlat és elmélet
Ford. Oláh Zsuzsanna
Az Egyházfórum és a Magyar Bibliodráma Egyesület
közös kiadása, 2003.
Egyesületi ára: 1000 Ft

A marburgi egyetem gyakorlati teológia professzorának munkája, amely tudományos igénnyel érvel a bibliodráma létjogosultsága mellett. Bibliodráma tapasztalat- és szövegorientált: célja, hogy a saját élményeink kapcsolatba kerüljenek azokkal a tapasztalatokkal, melyek élő formában találhatók meg a Biblia történeteiben, személyeiben, sőt, ima-, meditációs és tanító jellegű szövegeiben is, még ha torzultan vagy elrejtve.
A szerző valláspedagógiai, lelkipásztori, vallás-pszichológiai kérdésekkel, valamint az istentiszteleti prédikációk kérdéseivel és a gyakorlati teológia szöveg- és élethermeneutikával kapcsolja össze a bibliodráma anyagát és módszereit. Mintegy harminc évre visszatekintő bibliodramatikus gyakorlatának tapasztalatait tudományos igényességgel foglalja össze kézikönyvszerűen felépített művében.